Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Digitální fotografie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105YPDF Z 2 2C česky
Garant předmětu:
Michal Chalupa
Přednášející:
Markéta Štindlová
Cvičící:
Markéta Štindlová
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

V úvodu budou jako základ pro porozumění celému systému vyloženy základní technické principy vzniku a uchování elektronického obrazu. Dále se bude výuka věnovat konstrukci a ovládání fotografických přístrojů a snímkovým postupům obecným i specifickým pro různé fotodokumentační oblasti. Značnou pozornost věnujeme i počítačovému zpracování digitálního snímku, jeho základní optimalizaci i pokročilým editačním technikám. Základními softwarovými nástroji budou. Adobe Photoshop a Camera RAW. Po zvládnutí technických postupů výstavby fotografického snímku výuka povede frekventanty k porozumění specifické řeči fotografie. Objasníme skladebné principy fotografického obrazu, kompoziční zákonitosti i možnosti výtvarných řešení a efektů. Předmět sleduje cestu od jednoduchého mechanického záznamu k autorskému vyjádření. Povede posluchače k ovládnutí všech výrazových prostředků fotografie i skladebných postupů s cílem dosáhnout dokonalé obrazové informace i emotivního působení na diváka. Forma předmětu je zcela praktická, seminární, ateliérová. Některé úlohy budou posluchači řešit společně s pedagogem, další pak samostatně, s tím, že postupy a výsledky budou ve skupině konzultovány a diskutovány. Výuka obsáhne celý fotografický proces od snímání, přes editaci až po tisk. Výstupem bude malý autorský soubor každého posluchače s výstavním potenciálem. Program seminářů se nebude vyhýbat žádnému žánru, ale důraz bude položen na fotografii architektury.

Požadavky:

Zápočet posluchači získávají na základě pravidelné docházky a na základě závěrečného testu, který prověřuje znalost podstatných částí všech probíraných témat.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. úvodní seznámení

2. historie fotografie

3. principy fotografického záznamu

4. přístrojové technika – typy přístrojů

5. přístrojové technika – optika

6. ovládání fotografických přístrojů – základní funkce

7. ovládání fotografických přístrojů – pokročilé funkce

8. základy editace 1

9. základy editace 2

10. základy teorie fotografie, dělení fotografie, kvalitativní parametry

11. fotografická skladba a stavba

12. kompoziční postupy

13. zápočtový test

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s fotografickým mediem po všech stránkách a naučit posluchače využívat fotografii jako moderního vizuálně komunikačního prostředku ve všech jejich možnostech.

Studijní materiály:

!Sedláček M., Fotografie v odborné praxi, 1. vydání, Praha ČVUT v Praze, 2014, 978-80-01-05497-0

?Pihan R., Mistrovství práce s DSLR, IDIF 2013

?Myška, M. Světlo a osvětlení v digitální fotografii; Computer press 2008

?Tůma, T. Kreativní digitální fotografie; Computer press 2005

?Sedláček, M. Nová média pro odborné pracovníky; ČVUT 2012

?Birgus, V. – Mlčoch, J. Česká fotografie 20. století; Kant 2010

?Petříček, M. Myšlení obrazem; Hermann & synové 2009

?Adobe Photoshop CS6: Oficiální výukový kurz, C‐press

:elearningové kurzy: http://people.fsv.cvut.cz/~rejenjak/metodika.htm

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-879

08:00–09:50
(paralelka 101)
Thákurova 7 (budova FSv)
B879
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4173206.html