Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Příprava a řízení staveb

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126PRS Z,ZK 5 2P+3C česky

Úspěšné absolvování předmětu 126PRS je podmínkou pro zápis na předmět 126BAPE.

Úspěšná klasifikace předmětu 126PRS je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 126PJRS

Garant předmětu:
Jaroslava Tománková
Přednášející:
Jaroslava Tománková
Cvičící:
Lucie Brožová, Jaroslava Tománková
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Výstavbový projekt, Fáze výstavbového projektu, investorská činnost, projektová příprava, metody časového plánování, řízení nákladů, dodavatelská příprava, řízení subdodávek, zadávání zakázek a smluvní management, bezpečnostní management, systém řízení kvality, environmentální management.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

1. Výstavbový projekt - základní pojmy, životní cyklus projektu

2. Investorská příprava - úkony investora před zahájením výstavby

3. Plánování času, nákladů a zdrojů - metody

4. Příprava dodavatele stavby - základní pojmy, přehled činnosti

5. Nabídková příprava dodavatele - poklady, úkoly, výstupy

6. Předvýrobní příprava dodavatele - poklady, úkoly, výstupy

7. Výrobní příprava dodavatele - poklady, úkoly, výstupy

8. Dodavatelské systémy ve výstavbě

9. Smluvní management - závazkové vztahy, claimová agenda

10. Bezpečnostní management - bezpečnost práce, požární bezpečnost, ochrana majetku

11. Řízení kvality ve stavební firmě, požadavky na stavební výrobky

12. Ochrana životního prostředí při přípravě a realizaci staveb

13. Zkušenosti z praxe - příklady přípravy staveb ve stavební firmě

Osnova cvičení:

1. Investorská příprava - harmonogram

2. Investorská příprava - povolení stvby

3. Založení stavební firmy

4. Metody časového plánování - cyklogram.

5. Metody časového plánování - časoprostorový graf

6. Metody časového plánování - síťová analýza

7. Metody časového plánování - harmonogram, platební kalendář

8. Operativní plán

9. Příprava malé zakázky - rozpočet,

10.-11. Příprava malé zakázky - operativní plán

12.-13.. Příprava malé zakázky - controlling

Cíle studia:

Seznámit se s organizací a řízením přípravy a provádění staveb

Studijní materiály:

!TOMÁNKOVÁ, J., ČÁPOVÁ, D.: Management staveb. Praha: FinEco: 2013. 226 s. ISBN 978-80-86590-12-7

!SCHNEIDEROVÁ HERALOVÁ, R., BROŽOVÁ, L. a VITÁSEK, S. Ekonomika výstavbových projektů. Praha: ČVUT, Fakulta stavební, 2018. ISBN 978-80-7568-130-0.

!HALPIN, D. W., SENIOR, B. A., LUCKO, G.: Construction management. Hoboken, NJ: Wiley, 2017. 391 s. ISBN 978-1-119-25680-9

?KLEE, L.: Smluvní vztahy výstavbových projektů. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 120 s. ISBN 978-80-7552-818-6

?TOMÁNKOVÁ, J., MĚŠŤANOVÁ, D., a kol.: Příprava a provoz stavby II. Praha: Informatorium, 2012. 70 s. ISBN 978-80-7333-091-0

Poznámka:
Další informace:
http://k126.fsv.cvut.cz/?p=prs
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:B-481

08:00–10:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
místnost TH:B-481

13:00–15:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B481
St
Čt
místnost TH:C-221

12:00–13:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C221

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4145506.html