Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Strojírenská ergonomie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2383035 Z 2 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Cílem předmětu „Strojírenská ergonomie“ je seznámit posluchače s problémy, omezeními a optimálním řešením elementárního prvku podniku či organizace, se systémem člověk - technika (stroj) - prostředí. Charakter předmětu vychází z antropocentrického principu, tedy že každý systém ČTP ať již ve výrobní, řídící, technologické, projekční či jiné oblasti je nutno jednoznačně přizpůsobit možnostem, schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku - tedy daného člověka. Posluchači se naučí nejen vycházet z limitů člověka při projektování systému ČTP, ale i hodnotit stávající ergonomickou úroveň systému a navrhovat racionalizační opatření pro jeho optimalizaci. Posláním předmětu tedy je, aby absolventi FS dokázali při své práci na všech úrovních a oblastech hospodářství jak zajistit optimální pracovní pohodu svou, tak i uživatelů navrhovaných systémů i svých podřízených. Neopomenutelným výstupem je i ochrana zdraví člověka i vyšší kvalita a produktivita práce.

Požadavky:

Vypracování osmi laboratorních úloh. Vypracování a prezentace semestrální práce o rozsahu 5 stran textu.

Osnova přednášek:

1.Úvod ? Ergonomie a Ergatika. Model ohrožení.

2.Antropocentrismus. Fyzické parametry člověka.

3.Smyslové parametry člověka. Mentální parametry. Spolehlivost lidského činitele.

4.Technika ? rozměrové řešení. Komunikace člověk ? technika. Ovladače.

5.Sdělovače. Vazby ovladač ? sdělovač. Vybavení pracoviště.

6.Technická estetika.

7.Prostředí. Osvětlení.

8.Záření. Hluk. Chvění a otřesy.

9.Klimatické podmínky. Barevné řešení.

10.Zátěž fyzická. Metody měření.

11.Zátěž psychická. Metody měření. Ekonomie pohybů a režim práce.

12.Bezpečnost práce. Hygiena práce. Sociální podmínky a životní prostředí.Ergonomické projektování.

13.Normování lidské práce. Ukazatele lidské práce. Rizikovost.

Osnova cvičení:

1. ? 6. Měření laboratorních úloh

2. ? 13. Prezentace semestrálních prací studentů

Cíle studia:

Cílem předmětu „Strojírenská ergonomie“ je seznámit posluchače s problémy, omezeními a optimálním řešením elementárního prvku podniku či organizace, se systémem člověk - technika (stroj) - prostředí. Charakter předmětu vychází z antropocentrického principu, tedy že každý systém ČTP ať již ve výrobní, řídící, technologické, projekční či jiné oblasti je nutno jednoznačně přizpůsobit možnostem, schopnostem a dovednostem nejslabšího prvku - tedy daného člověka. Posluchači se naučí nejen vycházet z limitů člověka při projektování systému ČTP, ale i hodnotit stávající ergonomickou úroveň systému a navrhovat racionalizační opatření pro jeho optimalizaci. Posláním předmětu tedy je, aby absolventi FS dokázali při své práci na všech úrovních a oblastech hospodářství jak zajistit optimální pracovní pohodu svou, tak i uživatelů navrhovaných systémů i svých podřízených. Neopomenutelným výstupem je i ochrana zdraví člověka i vyšší kvalita a produktivita práce.

Studijní materiály:

Chundela, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005

Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005

Grandjean, E.: Ergonomice and Health in modern Office, London TF, 1984

Chapanis, A.: Man- maschine - engineering, London, 1965

Král, M.: Ergonomie a její využití v tech. praxi, I.+II.., Brno, Ostrava, 1994, 1998

Mc Cormick, E.J.: Human faktors engineering, N.Y., 1964

Durrel, K, F. H.: Ergonomice, London, 1975

Šmíd, N.: Ergonomické parametry, Praha SNTL, 1977

Veber, V.: Pracovní prostředí, Praha, 1982

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3911206.html