Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Objektové modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14OJEM KZ 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Programování a modelování, metoda a atribut, objekt a zapouzdřenost, třída, dědičnost, polymorfismus, perzistence, preconditions, postconditions, konzistenční podmínky, abstraktní třídy, návrhové vzory, anotace, C++, Java, Eifel, UML a další objektově orientované jazyky a nástroje.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními postupy a myšlenkovými koncepty objektového modelování, tak aby je mohli využít při modelování systémů i při programování.

Studijní materiály:

Kraval, I.: Analytické modelování informačních systémů pomocí UML pro praxi, free

Pecinovský, R.: Myslíme objektově v jazyku Java

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3863206.html