Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Modelování systémů hromadné obsluhy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MOHO Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Principy matematického modelování, statistické vyhodnocení modelu. Poissonův tok, jeho vlastnosti a diskrétní modelování. Markovské řetězce s diskrétním i spojitým časem (DTMC, CTMC). Kendallova klasifikace, model M/M/1, modely M/M/n.

Požadavky:

Náhodná veličina, statistické testování, regrese. Základy programování, práce v Matlabu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Základní pojmy stochastických procesů, modely jednoduchých systémů hromadné obsluhy a jejich vyhodnocení.

Studijní materiály:

Voráčová, Š., Pěnička, M., Veselý, J.: Úvod do modelování procesů Petriho sítěmi. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2008.

Bose, S. K.: An Introduction to Queuing Systems. Springer, 2002.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3861206.html