Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy letu 1

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21ZYL1 Z,ZK 5 2P+2C+16B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Liana Karapetjan, Vladimír Machula, Přemysl Vávra
Cvičící:
Liana Karapetjan, Vladimír Machula, Přemysl Vávra
Předmět zajišťuje:
ústav letecké dopravy
Anotace:

Aerodynamický odpor. Vztah odporu a rychlosti. Proudnice. Mezní vrstva. Rovnice kontinuity. Bernoulliho rovnice. Vztlak a odpor. Obtékání a tlaky kolem profilu. Úhel náběhu. Reakce profilu křídla v proudu vzduchu. Vztlak a odpor profilu křídla a letadla. Součinitele vztlaku a odporu. Kritický úhel náběhu. Křídlo konečného rozpětí. Indukovaný odpor. Interference. Prostředky pro zvýšení vztlaku a odporu.

Požadavky:

1. docházka na cvičení je povinná

2. doba nutná k vypracování úkolů/příkladů na cvičení je max. 1 hod

3. v případě nizké (omluvené) účasti na cvičeních nebo jiných nedostatků může být zadána semestrální práce (v rozsahu max. 10 hodin)

4. formát zkoušky - písemný test (1 hod) + ústní zkoušení

5. poznámka: pro některé obory (PIL, TUL,..) je povinná také docházka na přednášky

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je základní porozumění problematice aerodynamiky se zaměřením na aerodynamiku nízkých rychlostí.

Studijní materiály:

Dvořák, R. - Kozel, K.: Matematické metody v aerodynamice. Skriptum ČVUT. 1992

BROŽ, Václav: Aerodynamika nízkých rychlostí. Vydavatelství ČVUT. 1995.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3857206.html