Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Meteorologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
21MRG KZ 3 1P+1C+10B
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Složení zemské atmosféry. Vertikální rozvrstvení. Tlaky QNH, QFE, QFF, QNE. Instabilita ovzduší. Atmosferické fronty. Atmosferické srážky, vznik a rozdělení. Turbulence. Fyzikální podmínky. Síly působící vznik větru. Cyklóna a anticyklóna. Gradientový, geostrofický vítr. Dohlednosti v leteckém provozu. Nebezpečné meteorologické jevy. Klimatologie. Cirkulace. Intertropická fronta. Meteorologické zprávy.

Požadavky:

Docházka - na cvičeních je povinná, omluveny jsou maximálně dvě neúčasti na cvičení. Třetí neúčast je možné nahradit vypracováním kvalitní semestrální práce na zadané téma, v rozsahu 10 normostran formátu A4. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů. Toto nahrazení musí schválit vyučující.

Úkoly v semestru - V průběhu semestru vypracuje každý student jednu práci v rozsahu 5 normostran formátu A4 na zadané téma, kterou bude prezentovat v určeném termínu na cvičení. Práce musí zahrnovat titulek, obsah a seznam zdrojů.

Formát klasifikovaného zápočtu - Zápočtový test v rozsahu 80 otázek s minimální úspěšností 51%, odpovědi typu: a.), b.), c.), d). Pouze jedna správná odpověď na danou otázku.

Další důležité informace - NIL.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit posluchače se základními ději v atmosféře, které ovlivňují tvorbu počasí. Uvést některé základní informace z oblasti klimatologie a letecké meteorologie s důrazem na meteorologické děje, které přímo ovlivňují bezpečnost a pravidelnost letecké dopravy.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů ATPL(A), CERM Brno, 2006

Teorie ATPL(A) Oxford, Jeppesen, 2001

Kopáček, J. (doc., RNDr.): Letecká meteorologie

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3849206.html