Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Lidská výkonnost a omezení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LIVO Z,ZK 5 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Lidská výkonnost a omezení, schopnost a způsobilost, statistika nehod, bezpečnost letu, základy letecké fyziologie, člověk a okolní prostředí, dýchání a krevní oběh, smyslový systém, zdraví a hygiena, udržování zdraví, intoxikace, ztráta pracovní schopnosti, základy letecké psychologie, zpracování informace člověkem, paměť a učení, teorie a model lidského omylu, tělesné rytmy a spánek, stres, únava, způsoby práce.

Požadavky:

Zisk zápočtu je podmíněn (1) docházkou na cvičení, (2) splněním pravidelných testů, (3) prezentací a (4) a doprovodným textem k prezentaci (semestrální práce).

V kontextu docházky jsou akceptovány dvě včas omluvené nepřítomnosti (tj. omluvené předem nebo v den cvičení). Účast na přednáškách je nepovinná, avšak doporučená.

V průběhu cvičení studenti absolvují 8minutový test o 10 otázkách (volba jedné správné odpovědi ze 4 možných), přičemž každá správná odpověď je hodnocena 1 bodem. V průběhu semestru takto absolvují celkem 8 testů. Minimální požadovaný bodový zisk je 50 % bodů (kumulativně, ze všech testů). V případě absence je za neabsolvovaný test uděleno 0 bodů, bez možnosti opravy.

Pro zisk zápočtu je nezbytné přednést prezentaci zaměřenou na studentem zvolenou leteckou nehodu. Prezentace bude dále doplněna doprovodným textem (semestrální prací) vypracovaným dle instrukcí v templátu (min. 4 normostrany textu) dostupném na Moodle stránce předmětu. Harmonogram prezentací bude prezentován na druhé hodině předmětu a bude pro studenty závazný. Termín odevzdání průvodního textu je vždy do půlnoci dne předcházejícího prezentaci, a to prostřednictvím Moodle stránky předmětu.

Studenti prezentující v jeden den se vzájemně zkoordinují tak, aby nevypracovávali stejné téma. Žádné téma nesmí být duplicitní, tj. každý student (a to i napříč studijními skupinami) bude vypracovávat jinou nehodu.

Při splnění všech čtyř podmínek, tj. maximálně dvou včas omluvených absencích, zisku min. 50 % bodů ze všech testů, úspěšné prezentace (v případě nekvalitní prezentace může být vrácena na přepracování/dopracování) a včasného odevzdání kvalitní semestrální práce (práce vypracovaná dle pokynů v templátu, může být vrácena na přepracování) má student nárok na zisk zápočtu, přičemž všechny podmínky musí být splněny před začátkem zkouškového období.

Studenti, kteří splnili podmínky zápočtu mohou absolvovat ústní zkoušku. Termíny zkoušek budou v KOS vypsány před začátkem zkouškového období. Termíny budou vypsány v dostatečné kapacitě a budou závazné, tj. absolvování zkoušky je možné pouze v těchto termínech. Neabsolvováním zkoušky v těchto termínech nebude předmět úspěšně zakončen a student jej musí absolvovat znovu, na druhý zápis. Poslední dva vypsané zkouškové termíny jsou pouze opravné.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s problematikou lidského činitele v letectví. Ucelený přehled lidské fyziologie a psychologie v rozsahu pro pochopení navazujícího výkladu, vysvětlit základní vztahy lidské výkonnosti a omezení v letecké činnosti, zejména s ohledem na bezpečnost leteckého provozu.

Studijní materiály:

Beňo, L. ? Dzvoník, O.: Ľudské faktory v letectve. Žilinská univerzita. 2004

Háčik, Ľ.: Lidská výkonnost a omezení. Akademické nakladatelství CERM. 2002

Dylevský, I.: Základy anatomie a fyziologie člověka. Epava. 1995

Nakonečný, M.: Základy psychologie. Academia. 1998

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3843206.html