Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Legislativa a provozní předpisy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21LGP Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Úvod do problematiky leteckých předpisů. Působnost mezinárodních i národních organizací v civilním letectví. Rozbor a výklad předpisů L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168. Seznámení s nařízeními Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízeními Komise (EU) a rozhodnutími výkonného ředitele EASA.

Požadavky:

Nejsou stanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty se základními požadavky legislativy a postupů při provádění a zabezpečování leteckého provozu. Zabezpečit vysokoškolsky připravené odborníky pro práci u leteckých společností.

Studijní materiály:

Učební texty pro teoretickou přípravu dopravních pilotů - Letecký zákon a postupy ATC

Letecké předpisy řady L 1-19, L-4444, L-7030, L-8168

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), nařízení Komise (EU), rozhodnutí výkonného ředitele EASA

Poznámka:
Další informace:
https://www.caa.cz/dokumenty/ https://www.easa.europa.eu/en/regulations https://eur-lex.europa.eu/ https://www.bazl.admin.ch/bazl/en/home/themen/legislation/anhaenge-icao.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3841306.html