Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Měřící metody a technika v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
22MEMT KZ 4 2P+2C česky
Přednášející:
Michal Frydrýn, Luboš Nouzovský, Drahomír Schmidt
Cvičící:
Michal Frydrýn, Luboš Nouzovský, Drahomír Schmidt
Předmět zajišťuje:
ústav soudního znalectví v dopravě
Anotace:

Geodetické základy v ČR, principy mapování, chyby geodetických měření, úhlová, délková a výšková měření, zaměřování a vytyčování, fotogrammetrie, vysokorychlostní kamery, měření zrychlení při dynamických procesech v dopravě.

Požadavky:

základy laboratorního měření, zásady projektování pozemních komunikací, základy CA aplikací, souřadné systémy, algoritmizace, zpracování dat na PC

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s měřícími metodami užívanými v rámci geodézie, se zaměřováním místa dopravní nehody, typy a využitím měřící a záznamové techniky v rámci analýzy dopravních nehod.

Studijní materiály:

Šachl, J., Šachl, J., Schmidt, D., Mičunek, T., Frydrýn, M.:Analýza nehod v silničním provozu, 1. vyd. Praha: Česká technika - nakladatelství ČVUT, 2010. 142 s. ISBN 978-80-01-04638-8.

Švec, M.: Stavební geodézie 10, Praktická výuka, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, 2000

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3765206.html