Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v shellu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-PS1 KZ 5 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí se základními principy a částmi operačních systémů (systémy souborů, procesy a vlákna, přístupová práva, správa paměti, síťové rozhraní) se zaměřením na UNIX. Naučí se používat shell, základní příkazy a filtry.

Požadavky:

Základní používání grafického uživatelského rozhraní.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní pojmy. Historie a architektura OS Unix. Systémy souborů OS UNIX.

2. Procesy a vlákna v OS UNIX. Identita procesů a přístupová práva v OS UNIX.

3. Správa paměti v OS Unix. Síťové rozhraní v OS Unix.

4. Bezpečnost v OS UNIX. X Window.

Osnova cvičení:

1. Úvod, práce v grafickém prostředí, jednoduché příkazy. Seznámení se shellem, představení editoru vi. Základní příkazy pro práci se soubory. Standardní vstupy a výstupy procesu, filtry. Regulární výrazy. Program grep. Zpracování textů programy sed a awk. Přístupová práva, program find, zálohováni a komprese dat.

2. Práce s procesy, návratový kód, příkaz test. Proměnné, řídící příkazy shellu, bloky příkazů, funkce, aritmetické výpočty. Uživatelský vstup, zpracování přepínačů, psaní a ladění skriptů, plánování úloh. Procvičení skriptů, konzultace. Test, procvičení skriptů. Náhradní testy. Udělení zápočtu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o operačních systémech a základních pojmech z této oblasti a naučit je prakticky pracovat s operačním systémem na úrovni pokročilého uživatele.

Studijní materiály:

1. Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

2. Jon Lasser. Rozumíme UNIXu. Computer Press, Praha, 2002. ISBN: 80-7226-706-X.

3. Bruce Blinn. Portable Shell Programming: An Extensive Collection of Bourne Shell Examples. Prentice Hall, 1995. ISBN: 978-0134514949.

4. Arnold Robbins, Nelson H.F. Beebe. Classic Shell Scripting. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596005955.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-PS1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIK-PS1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3161306.html