Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programování v shellu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-PS1 KZ 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí se základními principy a částmi operačních systémů (systémy souborů, procesy a vlákna, přístupová práva, správa paměti, síťové rozhraní) se zaměřením na operační systému unixvého typu. V prakticky zaměřených cvičeních se naučí používat shell, základní příkazy a filtry pro zpracování textových dat.

Požadavky:

Základní používání grafického uživatelského rozhraní. Schopnost učit se novým způsobům uvažování.

Osnova přednášek:

1. Úvod. Základní pojmy. Historie a architektura OS Unix.

2. Shell: mechanismus zpracování příkazu a jeho parametrů, návratový kód programu.

3. Proměnné.

4. Řídicí konstrukce shellu.

5. Souborový systém.

6. Textové filtry a další užitečné příkazy.

7. Regulární výrazy a jejich použití.

8. Identita procesu.

9. Přístupová práva.

10. Vyhledávání souborů.

11. Aritmetické výpočty.

12. Komprese a archivace.

13. Procesy a vlákna, IPC.

Osnova cvičení:

1. Úvod, práce v grafickém prostředí, základní použítí příkazového interpretu.

2. Zpracování příkazové řádky.

3. Proměnné shellu. Textové editory.

4. Návratový kód, výrazy, podmínka, cykly.

5. Práce se souborovým systémem.

6. Vstup a výstup, základní filtry.

7. Regulární výrazy, příkaz grep a sed.

8. Textové transformace, příkaz awk.

9. Identita uživatele, přístupová práva, příkaz find.

10. Archivace a komprese

11. Práce s procesy a úlohami.

12. Aritmetické výpočty.

13. Praktický test.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o operačních systémech a základních pojmech z této oblasti a naučit je prakticky pracovat s operačním systémem unixového typu na úrovni středně pokročilého uživatele. Studenti po úspěšném absolvování předmětu budou moci navázat studiem vnitřních struktur a administrace operačních systémů, a pokročilém programování v shellu a jiných skriptovacích jazycích.

Studijní materiály:

1. Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

2. Jon Lasser. Rozumíme UNIXu. Computer Press, Praha, 2002. ISBN: 80-7226-706-X.

3. Bruce Blinn. Portable Shell Programming: An Extensive Collection of Bourne Shell Examples. Prentice Hall, 1995. ISBN: 978-0134514949.

4. Arnold Robbins, Nelson H.F. Beebe. Classic Shell Scripting. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596005955.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PS1

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-PS1/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3135306.html