Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Principy tvorby mobilních aplikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B6B39PDA Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačové grafiky a interakce
Anotace:

Absolvent předmětu získá přehled o vlastnostech a limitech mobilních technologií. Seznámí se s principy návrhu mobilních aplikací . Výklad je zaměřen na specifické problémy spojené s omezeními a novými vlastnostmi mobilních zařízení. Důraz je kladen na maximální využití informací o prostředí, ve kterém je mobilní aplikace používána. Předmět není zaměřen na seznámení studentů základní programovací techniky pro vývoj mobilních aplikací - tuto dovednost student buď má, nebo si ji osvojí samostudiem.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/B6B39PDA

Požadavky:

Znalost vyšších programovacích jazyků (např. Java, C++, C#).

Detaily o předmětu viz https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B6B39PDA

Osnova přednášek:

Návrh obecně - pravidla návrhu UI (guidelines), interakce člověka s počítačem

Využití obrazovky - malá obrazovka, orientace, flexibilní uživatelská rozhraní, seskupování informace

Využití obrazovky - prezentace informace v seznamech - balení informace - scrolovací mechanizmy

Návrh obecně - prototypování v mobilním prostředí

Testování použitelnosti v mobilním prostředí

Vývoj - Mobilní web a hybridní mobilní aplikace

Vývoj - iOS

Vývoj - Android I

Využití kontextu a sensorů

Návrh obecně - vstupní zařízení, vstupní metody, minimalizace vstupu textu, přístupnost

Vývoj - Android II

Nostelná elektronika a mobilní internet věcí

Výzkum v oblasti interakce v mobilním prostředí: novinky z konferencí CHI a MobileHCI

Osnova cvičení:

Návrh aplikace I - analýza

Návrh aplikace II - návrh

Návrhové vzory a vhodné postupy

Tvorba prototypů a jejich testování

Samostatná práce 1. části semestrální práce - návrh aplikace

Android - základy

iOS

Android - Práce s daty

Android - Kamera, senzory a akcelerometry

Android - Lokalizační služby, Bluetooth

Android - Notifikace, REST API

Samostatná práce 2. části semestrální práce - funkční prototyp

Cíle studia:

Studium předmětu dá studentům schopnost navrhovat a implementovat aplikace pro mobilní prostředí.

Studijní materiály:

1. Perea P., Giner P., UX Design for Mobile, Packt Publishing, 2017

2. Jones M.,Marsden G. Mobile Interaction Design, Wiley, 2006

3. Weiss S. Handheld usability, Wiley, 2002

4. Cooper A., Reimann R., Vronin D. About Faces - The Essentials of Interaction Design, Wiley, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3132306.html