Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé modely pro dopravu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PMD KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Kategorie modelů, popis jednotlivých typů modelů od diskrétních ke spojitým, vysvětlení uplatnitelnosti jednotlivých typů modelů pro modelování různých druhů dopravy. Opomíjen není ani uživatelský aspekt a jsou vysvětlována typická úskalí při použití jednotlivých typů modelů.

Požadavky:

Znalost numerické matematiky, algoritmizace a práce s počítačem.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí o různých přístupech k modelování systémů, často vycházejících z umělé inteligence, jako kvalitativní simulace, buněčné automaty, fuzzy modely, diskrétní simulace, hejna, mentální modely. Rovněž jsou studentům poskytovány informace o vzájemných vztazích těchto modelů, jejich uplatnitelnosti pro jednotlivé druhy dopravy.

Studijní materiály:

E. Cascetta: Transportation Systems Analysis: Models and Applications, Springer,

ISBN-13: 978-0387758565

J. Hamilton: Distributed Simulation. CRC Press. ISBN-13: 978-0849325908

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3123306.html