Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Pokročilé bezdrátové technologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14PBT KZ 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Technologie bezdrátových sítí nachází uplatnění v řízení inteligentních budov, v environmentálním monitoringu, v dopravě aj. Studenti získají znalosti ohledně bezdrátového přenosu dat v jednotlivých kmitočtových pásmech, dle komunikačního standardu IEEE 802.15.4 a protokolu Zigbee PRO, Bluetooth, WiFi, WirelessHART, NFC aj. Součástí předmětu bude i oblast energetické náročnosti snímání, zabezpečení sítě a lokalizace bezdrátových zařízení.

Požadavky:

model ISO/OSI, stuktura rámců, přístupové metody

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět má za cíl seznámit studenty s bezdrátovými sítěmi krátkého dosahu, tzv. WPAN sítěmi, jejich komponentami a praktickým využitím. Studenti získají základní teoretickou a hlavně praktickou orientaci v dané oblasti a pomocí řešení praktických příkladů si osvojí dovednosti v návrhu a realizaci daného typu komunikace.

Studijní materiály:

Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6

Slanina, M: Moderní bezdrátová komunikace, Brno, 2010, 169 s., ISBN 978-80-214-4156-9

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3123206.html