Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Marketing v letecké dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21W2MK KZ 3 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Pojem marketing, podstata, vznik, etapy, druhy. Marketingové prostředí v letecké dopravě. Marketingový výzkum. Segmentace trhu. Marketingové strategie leteckých společností. Produkty letecké společnosti. Yield management a výnosy. Prodej produktu na trhu letecké dopravy.

Požadavky:

Nejsou definovány.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolvováním předmětu studenti získají vědomosti o podstatě a taktice moderního marketingu. Prohloubí si vědomosti z oblasti marketingové činnosti firmy, obsahu a zvláštnostech marketingu v letecké dopravě.

Studijní materiály:

povinné:

Jarach, D.: Airport Marketing: Strategies to Cope with the New Millennium Environment. 2005. ISBN: 978-0-7546-4085-1

Shaw, S.: Airline Marketing and Management. MPG Books LTD. Bomin, Cornwall. 2007

Kotler, P.: Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control. Prentice Hall. Englewood Cliffs, New Yersey. 1988

doporučené:

Horáková, I.: Marketing v současné světové praxi. Grada Publishing. 1992

Majaro, S.: Základy marketingu. Grada Publishing. 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3107906.html