Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21PSAP Z,ZK 4 2P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Předmět se zabývá teorií a popisem funkce letadlových a kosmických palubních přístrojů a systémů. Popisuje základní uspořádání přístrojového vybavení daných prostředků, jeho odolnost na vnější vlivy, zdroje elektrické energie, přístroje a systémy pro měření parametrů motorů, aerometrické přístroje a systémy, a přístroje pro kontrolu jejich konstrukcí. Dále jsou probírány gyroskopické přístroje, snímače a systémy užívané v navigačních systémech.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti elektrotechniky a senzorů.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Absolventi předmětu získají základní znalosti v oblasti leteckých a kosmických systémů pracujících v nízkofrekvenční oblasti a praktické dovednosti s jejich manipulací.

Studijní materiály:

Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel I. Skriptum ČVUT. 2003

Draxler, K.: Přístrojové systémy letadel II. Skriptum ČVUT. 2002

Kolektiv: Studijní modul 13, Aerodynamika, Konstrukce a systémy letadel. CERM Brno. 2004

Poznámka:

KOMBI - obor PL

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3107206.html