Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Air Traffic Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
21AITM KZ 4 3P+2C+14B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra letecké dopravy
Anotace:

Současné systémy ATM a jejich funkční bloky. Zobrazení ATM dat (technická konfigurace, architektura, přenosové systémy a sítě). Výměna dat s okolními ATM systémy. Monitoring systémů a jejich technický dohled. ATM simulátory. Strategie ATM. EUROCONTROL – CFMU. FAB a datové aplikace ATS, AOC.

Požadavky:

Základní znalosti o řízení letového provozu (rozdělení služeb ŘLP), organizace vzdušného prostoru, rozstupy letadel, letový plán, CFMU.

Pro absolvování cvičení je nutné zpracovat a přednést prezentaci na vybranou tematiku v rozsahu 45 min

Předmět je zakončet klasifikovaným zápočtem formou ústního přezkoušení

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studentů se současnými systémy užívané v ATM, funkčními bloky (ATS, ATFCM, ASM), s technickou konfigurací a architekturou systému ATM, s přenosovými systémy a sítěmi. Studenti získají přehled o zamýšlených koncepcích a strategiích ATM na příští léta a o jejich dopadu na jednotlivé procesy, technické prostředky a systémy.

Studijní materiály:

ICAO: Aeronautical Telecommunications

ICAO: Manual on Testing of Radio Navigation Aids

ICAO: Manual of the Secondary Surveillance Radar (SSR) Systems

Kulčák L. a kol.: Klasické prostředky zabezpečovací letecké techniky. VŠDS. 1998

Kulčák L.: Ait Traffic Management. Akademické nakladatelství CERM. Brno. 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3097406.html