Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Organizace záchranných prací

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17KBP2OZP Z,ZK 3 8P+6C česky
Garant předmětu:
Dušan Uhlík
Přednášející:
Dušan Uhlík
Cvičící:
Dušan Uhlík
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět je zaměřen na rozšíření manažerských vědomostí studentů v oblasti organizace záchranných a likvidačních prací v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) na území České republiky (ČR). Předmět poskytuje stručný, přehledný a ucelený obraz o koordinaci záchranných a likvidačních prací při jednotlivých typech mimořádných událostí (MU). Studenti budou rovněž seznámeni s organizačním a operačním řízením jednotek požární ochrany, organizací místa zásahu při provádění záchranných a likvidačních prací, kompetencemi velitele zásahu (VZ) a činností jednotlivých složek IZS nebo činností operačních a informačních středisek IZS.

Požadavky:

Zápočet:

Pro udělení zápočtu bude požadována aktivní účast na cvičení (max. 1 absence) a zpracování seminární práce a její následná obhajoba formou prezentace v PowerPointu na téma: Mimořádná událost/krizová situace u nás nebo v zahraničí.

Zkouška:

Podmínkou přihlášení ke zkoušce je udělení zápočtu. Zkouška probíhá písemnou formou v rozsahu referenční literatury a látky odpřednášené na přednáškách. Písemná forma má celkem 20 otázek, z toho 17 otázek s výběrem ze 3 možných odpovědí (správně pouze jedna odpověď) a 3 otázky se zápisem slovní odpovědi. Maximální bodová hodnota správně zodpovězené otázky jsou 3 body.

Hodnocení:

A = 100-90 %

B = 89-80 %

C = 79-70 %

D = 69-60 %

E = 59-50 %

F (neprospěl) = 49 a méně %

Osnova přednášek:

1. týden Úvod do studia předmětu. Koordinace složek IZS a jejich úloha při provádění záchranných a likvidačních prací.

2. týden Specifika nasazení složek IZS při provádění záchranných a likvidačních prací.

3. týden Součinnost složek IZS při řešení MU s ohledem na její rozsah.

3. týden Operační a informační střediska IZS, tísňová linka 112.

4. týden Odborná příprava složek IZS. Poskytování psychosociální pomoci.

4. týden Spolupráce složek IZS na úseku ochrany obyvatelstva.

5. týden Organizace záchranných a likvidačních prací při požárech.

5. týden Organizace záchranných a likvidačních prací při dopravních nehodách a MU s velkým počtem zraněných osob.

6. týden Organizace záchranných a likvidačních prací při MU v průmyslu a s výskytem nebezpečných látek.

6. týden Organizace záchranných a likvidačních prací při specifických MU.

Osnova cvičení:

1. týden Základní a ostatní složky IZS a jejich působnost.

2. týden Systém koordinace a řízení zásahové činnosti jednotlivých složek IZS.

3. týden Činnost VZ, štábu VZ a vedoucích složek IZS při řízení MU.

4. týden Ochrana obyvatelstva.

5. týden Kazuistika MU (případy jsou obměňovány podle aktuálních MU).

6. týden Kazuistika MU (případy jsou obměňovány podle aktuálních MU).

7. týden Obhajoba zápočtových prací.

.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem spolupráce a koordinace složek IZS, orgánů státní správy a samosprávy, fyzických a právnických osob při společném provádění záchranných a likvidačních prací na území ČR. Důraz je kladen především na organizaci záchranných a likvidačních prací při jednotlivých typech MU.

Studijní materiály:

Literatura povinná:

[1] ADAMEC, V. a kol.: Operační střediska v integrovaném záchranném systému, SPBI Spektrum,

2019, Ostrava, 113 stran, ISBN: 978-80-7385-225-2

[2] Souhrn metodických předpisů pro činnost jednotek PO. MV GŘ HZS ČR. ČAHD 2021

[3] ŠENOVSKÝ, M., HANUŠKA, Z., ADAMEC, V.: Integrovaný záchranný systém, SPBI Spektrum, 2007,

Ostrava, 157 stran, 2. vydání, ISBN: 978-80-86634-55-8

[4] Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů

[5] Vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení IZS, ve znění pozdějších

předpisů

[6] Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

[7] Zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých

zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

[8] Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve

znění pozdějších předpisů

[9] Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění

pozdějších předpisů

Literatura doporučená:

[1] ADAMEC, V. a kol.: Ochrana před povodněmi a ochrana obyvatelstva, SPBI Spektrum, 2012,

Ostrava, 130 stran, ISBN: 978-80-7385-118-7

[2] ŠENOVSKÝ, M., ORAVEC, M., ŠENOVSKÝ, P.: Teorie krizového managementu, SPBI Spektrum,

2012, Ostrava, 116 stran, ISBN: 978-80-7385-108-8

[3] VOLF, O.: Teorie řízení zásahu složek integrovaného záchranného systému. 2018, Karlovy Vary,

108 stran, ISBN: 978-80-270-4966-0

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet3084506.html