Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Logistika letecké osobní a nákladní dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617W1LL KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petra Skolilová
Cvičící:
Petra Skolilová
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Seznámení se s vývojem osobní i nákladní letecké dopravy. Úvod do základů tarifikace a technologie osobní letecké dopravy. Využívané technologie pro nákladní leteckou dopravu. Rezervační systémy a posádkové systémy ve standardních a low cost společnostech. Nové trendy. IT technologie v LD a další.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy logistiky a technologií používaných v osobní a nákladní letecké dopravě.

Studijní materiály:

Bína, L., Žihla, Z.: Bezpečnost v obchodní letecké dopravě, Akademické nakladatelství CERM, Brno 2011, ISBN 978-80-7204-707-9

Pruša, J. a kol.: Svět letecké dopravy, GALILEO CEE Service ČR s.r.o., 2007

Bína, L., Šourek, D., Žihla, Z.: Provoz a řízení letecké dopravy I, Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera,2004. ISBN 80

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2980006.html