Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Inteligentní vestavné systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
MI-IVS KZ 4 1P+3C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Předmět Inteligentní vestavné systémy pro magisterské studium reflektuje současné trendy vývoje a aplikace složitých vestavných systémů s prvky umělé inteligence. Je pokročilou verzí předmětu Základy inteligentních vestavných systémů pro bakalářskou etapu. Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním robotem humanoidního typu a naučit je vyvíjet pro něj pokročilejší aplikace. V přednáškách se studenti seznámí s principy ovládání a navigace robota, aplikačními rozhraními a nástroji pro vývoj aplikací v programovacích jazycích. Hlavní důraz je kladen na cvičení, kde studenti budou po dobu semestru vyvíjet vlastní pokročilejší aplikace, ve kterých mohou kombinovat znalosti získané v jiných předmětech například přírodou inspirované algoritmy, algoritmy data miningu, rozpoznávání obrazu a webových technologií.

Požadavky:

Znalost programovnání v některém z programovacích jazyků C++, Java, Python.

Osnova přednášek:

1. Úvod do předmětu, základní vlastnosti robota

2. Aplikační programátorská rozhraní a simulátor robota

3. Programové řízení pohybu a rovnováhy

4. Manipulace s předměty

5. Události ze senzorů a jejich zpracování

6. Komunikační rozhraní, využití webovských zdrojů informace

7. Aplikace neuronových sítí a metod výpočetní inteligence

8. Navigace hlasovými povely, lokalizace zdroje zvuku

9. Rozpoznávání jednoduchých předmětů

10. Jednoduché metody vizuální navigace

11. Kooperativní robotika

12. Prezentace projektů

13. Zápočet

Osnova cvičení:

V průběhu semestru budou studenti pracovat na projektu, který budou na závěr prezentovat. Projekty budou zahrnovat pokročilejší metody jako je navigace, rozpoznávání obrazu, neuronové sítě a algoritmy výpočetní inteligence, kombinace s webovskými zdroji informace apod.

Cíle studia:

Cílem předmětu je rozvinout znalosti studentů v oblasti inteligentních vestavných systémů a poskytnout jim platformu pro uplatnění širokého spektra znalostí z jiných předmětů pro řešení komplexních problémů.

Studijní materiály:

[1] Sobftbank Robotics, technická dokumentace na https://developer.softbankrobotics.com.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2967806.html