Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Protetika a ortotika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFPAO Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Základy stavby, funkce a použití jednotlivých typů protetických a ortotických pomůcek, jejich aplikace u jednotlivých typů postižení. Indikace a kontraindikace protetických pomůcek, péče o amputované pacienty.

Praktická cvičení: ukázky výroby protéz a ortéz, měření pacienta, instruktáž a nácvik pro používání protetických pomůcek.

Požadavky:

Pro udělení zápočtu je nutná 100% účast na cvičeních (absence možná pouze lékařsky podložena a je možná pouze jedna). Delší absence je řešena individuálně s vyučujícím.

Zkouška bude probíhat formou písemného testu. Klasifikace vychází z hodnocení ECTS.

Osnova přednášek:

Historie oboru, anatomie, amputační techniky a jejich komplikace, protetometrie - snímání měrných podkladů, protetika DK úvod.

Protetika DK Syme, Chopart, Pirogof, transtibiální amputace, systémy pahýlových lůžek, preskripce pomůcek. Protetika DK exartikulace v kolenním kloubu, transfemorální amputace úvod.

Protetika DK exartikulace v kolenním kloubu, transfemorální amputace, exartikulace v kyčelním kloubu, systémy pahýlových lůžek, preskripce pomůcek. Protetika HK amputace v oblasti ruky, transradiální amputace, exartikulace v loketním kloubu, transhumerální amputace, exartikulace v ramenním kloubu, systémy pahýlových lůžek, preskripce pomůcek.

Ortotika HK a DK, možnosti vybavení ortotickou pomůckou a jejich funkce, adjuvatika.

Osnova cvičení:

Stavba protetických pomůcek.

Technologie výroby protetických pomůcek.

Nácvik chůze s protézou – škola chůze.

Škola úchopu – ergoterapie a fyzioterapie, škola chůze praktická ukázka.

Cíle studia:

Cíle:

získat základní znalosti v předmětu v rozsahu nezbytném pro výkon povolání v oboru fyzioterapeut.

Studijní materiály:

Povinná literatura

Kol. autorů: Protetika. Praha, Svoboda 2002

Doporučená liratura

Kol. autorů: Ortotika. Praha, Craft Consulting a.s. 2004

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2839306.html