Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy patologické fyziologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBFZPF Z,ZK 3 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstva
Anotace:

Předmět se snaží studentům přiblížit a vysvětlit základní patofyziologické mechanismy týkající se orgánových systémů lidského těla. Vychází ze znalosti fyziologie a je zaměřen na ozřejmení vzniku, vývoje a presentace jednotlivých klinických jednotek a syndromů. Přednášky jsou koncipovány tak, aby umožnily využití znalosti patofyziologie při studiu klinických oborů a v samotné klinické praxi.

Požadavky:

Zápočet:

70% prezence na přednáškách

Obhajoba seminární práce (práce se připravuje podle podmínek vyučujícího)

Zkouška:

Písemná forma testu, 30 otázek, jedna správná odpověď; 1.opravná zkouška stejnou formou testu; 2.opravná zkouška ústní formou v rozsahu referenční literatury a látky přednesené na přednáškách. Bodové hodnocení testu: 30 - 29 správných odpovědí = 1(A), 28 - 27 správných odpovědí = 1,5(B), 26 - 24 správných odpovědí = 2(C), 23 - 22 správných odpovědí = 2,5(D), 21 - 19 správných odpovědí = 3(E), 18 a méně správných odpovědí = 4(F).

Upozornění: Bez zápočtu není možné absolvovat zkoušku. Interval mezi řádnou a opravnou zkouškou nebo opravnými zkouškami musí být minimálně 7 dnů.

Osnova přednášek:

1. Základní pojmy, patofyziologie buňky, zánět, patofyziologie nádorového bujení, poruchy imunitního systému

2. Patofyziologie vnitřního prostředí I

3. Patofyziologie vnitřního prostředí II

4. Patofyziologie metabolických poruch

5. Patofyziologie krve

6. Patofyziologie kardiovaskulárního systému I

7. Patofyziologie kardiovaskulárního systému II

8. Patofyziologie respiračního systému

9. Patofyziologie uropoetického systému

10. Patofyziologie trávicího systému

11. Patofyziologie jater a žlučových cest

12. Patofyziologie endokrinního systému

13. Patofyziologie nervového systému

14. Stručné zopakování probrané látky

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je dát studentům systematický přehled o základech patologické fyziologie a obecných patogenetických mechanismech a aspektech postihujících specifické orgány a orgánové systémy a umožnit tak pochopení existujících souvislostí při vzniku a rozvoji patologických procesů.

Studijní materiály:

[1] VOKURKA, M., et al.: Patofyziologie pro nelékařské obory 2005

[2] SILBERNAGL, S, LANG, F.: Atlas patofyziologie člověka 2001

[3] FÖLSCH U. R. et al.: Patologická fyziologie, Grada 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2838906.html