Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Počasí, kvalita ovzduší a doprava

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1PO KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Stav atmosféry, meteorologická observační síť, počasí v dopravě, silniční meteorologie. Předpovídání počasí, asimilace dat, pravděpodobnostní předpovědi, vyhodnocování předpovědí. Kvalita ovzduší, hlavní znečišťující látky a jejich efekty, chemie atmosféry, dopravní emise. Skleníkové plyny, uhlíkový cyklus, role energetiky a dopravy v měnícím se klimatu.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Posluchači budou uvedeni do problematiky interakce mezi dopravou a atmosférou, a to zejména z pohledu environmentální informatiky. Předmět slouží jako systematický přehled současného stavu problematiky a jako široký základ pro další podrobnější studium.

Studijní materiály:

Roland B. Stull: Meteorology for Scientists and Engineers, Thomson Learning, 2000

Transportation Air Quality; Selected Facts and Figures. Authors: Federal Highway Administration, Washington, DC, 2006

IPCC Fourth Assessment Report: Climate Change, 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2829606.html