Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Personální management

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
617W1PM KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Stanislava Holíková
Cvičící:
Stanislava Holíková
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Lidské zdroje a jejich význam, člověk jako osobnost, pracovní skupina jako zvláštní typ sociální skupiny, plánování lidských zdrojů, získávání a výběr pracovníků, jejich hodnocení a vzdělávání, rozmisťování a uvolňování pracovníků, pracovní adaptace, práce v týmech, řešení konfliktů, pracovní a zaměstnanecké vztahy, interkulturální management.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Poskytnout studentům přehled problematiky vedení v organizaci jak z pohledu zaměstnance, tak z pohledu vedoucího pracovníka. Seznámit je s hlavními principy personalistiky a s různými styly manažerského vedení.

Studijní materiály:

Armstrong, M.: Řízení lidských zdrojů - Nejnovější trendy a postupy, Praha, Grada, 2007.

Koubek, J.: Řízení lidských zdrojů - Základy moderní personalistiky, Praha, Management Press, 2012.

Nový, I. a kol.: Interkulturální management, Praha, Grada, 1996.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2815706.html