Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarové inženýrství 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SI2.2 ZK 5 13KP česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti navážou na znalosti získané v povinném předmětu Softwarové inženýrství 1 (BI-SI1), kde se seznámili se základními metodikami, pracovními postupy a fázemi životního cyklu softwarového procesu. V tomto předmětu se jednotlivými pracovními postupy zabývají podrobněji, konkrétně návrhem architektury, kontrukcí a zajištěním kvality. Dále jsou v tomto předmětu rozebírány nové oblasti jako jsou konfigurační řízení, údržba a projektové řízení. Témata jsou prezentována teoreticky a na ilustrativních příkladech z praxe.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Architektura a návrhové vzory.

2. Konstrukce - implementace.

3. Zajištění kvality a testování.

4. Konfigurační řízení.

5. Údržba.

6. Projektové řízení.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu navazujícího na Softwarové inženýrství 1 je pochopit problémy specifické pro řešení SW projektů z hlediska týmového pracovníka. Důraz je kladen na získání znalostí principů vývoje softwaru a pochopení metodických principů řešení problémů v softwarových projektech. Dalšími tématy, kterými se předmět zabývá, jsou kvalita softwarových produktů a metody a metodiky pro jejich zajištění a dále správa konfigurací.

Studijní materiály:

1. Arlow, J., Neustad, I. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1503-9.

2. Pecinovský, R. Návrhové vzory. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1582-4

3. Larman, C. Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis and Design and the Unified Process. ISBN 978-0131489066

4. Fowler, M. Patterns of Enterprise Application Architecture. ISBN 978-0321127426

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-SI2/

Předmět je novou verzí předmětu BIK-SI2 a může ho při hodnocení studijního plánu nahradit

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SI2/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2779106.html