Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Počítačová simulace ve strojírenské ergonomii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2386046 Z 2 0P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Lidská práce musí splňovat určité aspekty, které berou ohled na zdraví pracovníků, bezpečnost a přiměřené pohodlí. Technizace pracovních procesů, zahrnující mechanizaci, automatizaci a robotizaci pracovišť přináší kvalitativně nové vztahy mezi člověkem a výrobou. Tyto zásadní změny vyvolaly nutnost systémového přístupu ke studiu lidské práce. Vznikl tak nový vědní obor ? ergonomie, jehož náplní je studium systémů člověk ? prostředí ? stroj. Ergonomie vnáší do návrhů pracovišť, pracovních nástrojů, strojů, přístrojů a technologií systémový přístup a interdisciplinární koordinaci biologických, technických a psychosociálních metod zabývajících se zkoumáním lidské pracovní činnosti. Pro takové zkoumání existují pomůcky, nástroje počítačové simulace, kterými se zabývá tento předmět. Ve cvičení budeme převážně užívat software firmy Siemens.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

1. Úvod do ergonomie, vznik a vývoj.

2. Simulační softwary 2D a jejich využití.

3. Simulační softwary 3D a jejich využití.

4. Simulační softwary 3D a jejich využití.

5. Typy ergonomií (fyzická, kognitivní, organizační).

6. Speciální oblasti ergonomie (myoskeletální, psychosociální, rehabilitační).

7. Legislativa v ergonomii (zákony o ochraně veřejného zdraví, zákoník práce, technické normy, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví).

8. Metody hodnocení rizik RULA.

9. Metody hodnocení rizik REBA.

10. Metody hodnocení rizik - checklisty pro posuzování základních ergonomických kritérií.

11. Ergonomické rizikové faktory pro jednotlivé části těla.

12. Přístupy pro ergonomický návrh a posouzení pracoviště.

13. Subjektivní hodnocení zátěže pohybového aparátu při práci.

14. Ekonomické aspekty ergonomie.

Cíle studia:

Seznámit posluchače s možnostmi využití počítačové simulace v průmyslové ergonomii.

Studijní materiály:

? CHUNDELA, L.: Ergonomie, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02301-X

? CHUNDELA, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, skripta FS ČVUT, 2005, ISBN 80-01-02679-5

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2751406.html