Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Laboratoř zpracování signálu a komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A8M37CSL Z 2 0P+2C česky
Korekvizita:
Přednášející:
Jan Sýkora (gar.)
Cvičící:
Jan Sýkora (gar.), Lukáš Kencl
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Jedná se společnou laboratoř prakticky spojující teoretické znalosti získané v předmětech M-WDC (Bezdrátové digitální

komunikace), M-NOP (Optimalizace sítí) a M-CDC (Kódování v digitálních komunikacích) a rovněž implicitně v tom

obsažené zpracování stochatických signálů. Demonstruje jak tyto oblasti dohromady umožňují návrh komplexního

funkčního systému. Studenti v kurzu navrhnou soubor dílčích funkčních bloků využívající dílčí znalostí z výše

uvedených předmětů, které v závěru umožní konstrukci komplexního demonstračního systému pro digitální zpracování

signálu a komunikace. Laboratoř užívá počítačové simulace (např. Matlab) k praktickému ověření funkčnosti a vlastností

systému. Zároveň ukazujeme jak mohou být použité rozličné CAD a matematické SW balíky k návrhu systému.

Laboratoř je organizována flexibilně kombinací malých projektů, komplexních demonstrací, samostatné domácí práce

studentů navázané na SW laboratoře a diskuse výsledků. Laboratoř je organizována blokovou formou (0+4) v týdnech 8-

14. To umožní v asociovaných přednáškách dostatečně rozvinout teorii.

Požadavky:

Žádné

Osnova přednášek:

Předmět má jen cvičení

Osnova cvičení:

8. Adaptivní modulace a kódování - water-filling, channel inversion

9. Tx/Rx pre-processing (beam-forming, MRC, rake), Interferenční kanál (IFC alignment)

10. Power law: traffic generation

11. Multiplexování kanálů

12. Lookup, classifier or pattern-matching engine

13. Space-Time Coded system

14. Turbo a LDPC kodér a iterativní dekódování

Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2694106.html