Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Moderní ICT pro průmysl a Smart Grids

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33ICT ZK 4 2P+0S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Cílem přednášek je seznámit posluchače s použitím pokročilých metod a moderních informačních a telekomunikačních technologií (ICT) v průmyslovém řízení. Přednáška se zaměřuje především na holonické a multi-agentní systémy (MAS), architektury orientované na služby (SOA), technologie sémantického webu, HTML5 a další a jejich aplikace v různých oblastech průmyslu. Jednou z těchto oblastí, jíž bude věnováno několik přednášek, jsou inteligentní elektrické rozvodné sítě, tzv. Smart Grids, jejichž význam v posledních letech významně stoupá s postupující deregulací trhu s elektrickou energií a se vzrůstajícím využíváním obnovitelných zdrojů energie.

Přednáška je unikátní v tom, že na ní kromě dr. Pavla Vrby z katedry kybernetiky FEL ČVUT, vystoupí celosvětově uznávaní odborníci z předních zahraničních výzkumných institucí a univerzit.

Prvním z nich bude Dr. Thomas Strasser z Austrian Institute of Technology, který bude ve třech přednáškách věnovaných inteligentním elektrickým rozvodným sítím hovořit o používaných ICT systémech a standardech, přístupech pro správu, monitoring a řízení sítí, simulacích s použitím technologie hardware-in-the-loop, multi-agentních řešeních pro Smart Grids, a dalších.

Dalším z přednášejících bude Dr. Munir Merdan z Vídeňské technické univerzity, který se zaměří na aplikaci multi-agentních a znalostních systémů pro řízení a diagnostiku flexibilních výrobních systémů.

Další přednášející bude Dr. Paulo Leitao z Polytechnického institutu v Bragance v Portugalsku, který se zabývá výzkumem adaptivních decentralizovaných řídících systémů s využitím holonických a multi-agentních přístupů a architektur orientovaných na služby.

Posledním z přednášejících bude zástupce německé výzkumné organizace Fortiss, který se též zaměří na problematiku Smart Grids.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33ICT

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Úvod do multi-agentních systémů.

2. Aplikace MAS v průmyslovém řízení.

3. Vybrané případové studie MAS pro průmyslové řízení (1).

4. Vybrané případové studie MAS pro průmyslové řízení (2).

5. Nástroje a standardy pro MAS.

6. Nejnovější poznatky a trendy průmyslových aplikací MAS.

7. Trends and recent development in power distribution networks (Dr. Strasser).

8. ICT as basis for Smart Grids (dr. Strasser).

9. Selected research results in Smart Grids (Dr. Strasser)

10. Knowledge-based Multi-Agent Architecture Applied in the Assembly Domain (Dr. Merdan).

11. Multi-Agent System for Self-Optimizing Power Distribution Grids (Dr. Merdan).

12. Adaptive decentralized control systems (Paulo Leitao).

13. Service-oriented agents for collaborative production control systems (Paulo Leitao).

14. IEC 61499: An Adaptive Real-Time Control Layer for Smart-Grids (Dr. Alois Zoitl).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Mařík,V.,Štěpánková,O.,Lažanský,J. a kol.Umělá inteligence 4.1.Praha:Academia Praha,2003.476.8020010440.

2. Sborníky konferencí HoloMAS 2007, 2009 a 2011

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2632906.html