Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projekt II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2383006 Z 5 0P+5C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav řízení a ekonomiky podniku
Anotace:

Project II. je multidisciplinární a zahrnuje kromě teoretických a exaktních postupů i tvůrčí prvky. Každá situace vyžaduje specifický přístup a tvůrčí aplikaci teoretických principů. Studenti získávají praktický pohled na manažerské činnosti. Seznamují se se souvislostmi ekonomických, obchodních a marketingových informací. Na příkladech z praxe je dokumentován význam teoretického vzdělání a jeho význam pro praktickou činnost. Zároveň studenti získávají reálný pohled na praktickou aplikaci teoretických principů v praxi, na způsob řízení pracovních kolektivů a motivaci pracovníků. Seznamují se s finančním řízením a jeho praktickou realizací, s potupy strategického plánování, s řízením výrobních a marketingových činností.

Požadavky:

Docházka, aktivní účast, seminární práce - porovnání firem. Test zahrnuje praktické řešení příkladů praxe a teoretické znalosti v rozsahu přednášek.

Osnova přednášek:

Přednášky i cvičení jsou koncipovány jako brainstorming na dané téma a jsou používány konkrétní příklady z praxe z oblasti strojírenské výroby, servisních činností a medií.

1 Úvod a představení předmětu

2 Informatika

3 Organizační struktura podniku a jeho funkce, řízení podniku

4 Firemní strategie

5 Finanční řízení podniku

6 Plánování

7 Obchod a marketing

8 Motivační systémy

9 Výroba a Logistika

10 Restrukturalizace

Osnova cvičení:

Přednášky i cvičení jsou koncipovány jako brainstorming na dané téma a jsou používány konkrétní příklady z praxe z oblasti strojírenské výroby, servisních činností a medií.

1 Úvod a představení předmětu

2 Informatika

3 Organizační struktura podniku a jeho funkce, řízení podniku

4 Firemní strategie

5 Finanční řízení podniku

6 Plánování

7 Obchod a marketing

8 Motivační systémy

9 Výroba a Logistika

10 Restrukturalizace

Cíle studia:

Project II. zprostředkovává praktický pohled na manažerské činnosti. Na příkladech z praxe je dokumentován význam teoretického vzdělání a jeho význam pro praktickou činnost. Zároveň studenti získávají reálný pohled na praktickou aplikaci teoretických principů v praxi, na způsob řízení pracovních kolektivů a motivaci pracovníků.

Studijní materiály:

Učební texty ČVUT, přednášky - prezentace

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2596806.html