Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Predikce časových řad II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20PCR2 ZK
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do problematiky predikce časových řad. Význam predikce a předvídání v historii lidstva. Metody predikce. Charakter časových řad. Historie časových řad a predikční horizont. Naivní metody predikce. Jednoduché algebraické metody predikce. Metody ARMA. Metody užívající derivaci. Metody využívající fyzikální modely. Metody využívající umělé neuronové sítě. Kombinované metody. Predikabilita časových řad a metody jejího vyšetřování. Předzpracování časových řad a metody jejich rafinace. Intervenční řady. Spolehlivost predikce. Aplikace predikčních metod.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2581106.html