Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Vyšetřování zrakových funkcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOVZF KZ 2 1P+1S česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie (17PBOAFPO)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Vidění, prostorové vidění, rozsah zorného pole. Centrální vidění, periferní vidění a barevné vidění a jejich vyšetřování. Citlivost na kontrast a její vyšetřování. Adaptace a její vyšetřování. Zornicové reakce a jejich vyšetřování. Akomodace a její vyšetřování. Oční motilita a vyšetření diplopie. Binokulární vidění a jeho vyšetřování. Elektrofyziologické vyšetřovací metody. Slzný film a jeho vyšetření.

Požadavky:

Podmínky pro získání klasifikovaného zápočtu: Písemný test ověřující znalost učiva probíraného v přednáškách a absolutorium cvičení - účast na cvičeních 85%.

Osnova přednášek:

1. Vyšetření zrakové ostrosti, optotypy, kritéria slabozrakosti

2. Vyšetření zrakové ostrosti za zvláštních okolností (věkové kategorie, spolupráce vyšetřovaného)

3. Základní oftalmologické vyšetření I (biomikroskopie)

4. Základní oftalmologické vyšetření II (oftalmoskopie, tonometrie)

5. Vyšetření pohyblivosti očí I

6. Vyšetření pohyblivosti očí II + možné patologie

7. Vyšetření binokulárního vidění I

8. Vyšetření binokulárního vidění II

9. Vyšetření zornicových reakcí, možné patologie

10. Vyšetření zorného pole

11. Vyšetření barvocitu

12. Elektrofyziologické vyšetřovací metody, ultrazvuk

13. Hodnocení oftalmoskopických nálezů

14. Konzultace, souhrn látky

Cvičení budou probíhat na:

Klinice Jána Leštáka

V Hůrkách 1296/10

Praha 5 - Nové Butovice

Osnova cvičení:

1. Vyšetření zrakové ostrosti, optotypy, kritéria slabozrakosti

2. Vyšetření zrakové ostrosti za zvláštních okolností (věkové kategorie, spolupráce vyšetřovaného)

3. Základní oftalmologické vyšetření I (biomikroskopie)

4. Základní oftalmologické vyšetření II (oftalmoskopie, tonometrie)

5. Vyšetření pohyblivosti očí I

6. Vyšetření pohyblivosti očí II + možné patologie

7. Vyšetření binokulárního vidění I

8. Vyšetření binokulárního vidění II

9. Vyšetření zornicových reakcí, možné patologie

10. Vyšetření zorného pole

11. Vyšetření barvocitu

12. Elektrofyziologické vyšetřovací metody, ultrazvuk

13. Cvičení na trenažeru pro sportovce (identifikace podnětů v prostoru)

14. Protokol vyšetření dítěte od narození do 15 let

Cíle studia:

Seznámit se s metodami vyšetřování zraku pomocí různých postupů.

Studijní materiály:

1.M.Rutrle: Přístrojová optika, IPVZ Brno, 2000.

2.J.Polášek et al.: Technický sborník oční optiky, Oční optika, Praha, 1974

3.Synek S., Skorkovská Š.: Fyziologie oka a vidění. Praha : Grada 2004.

4.Anton M.: Refrakční vady a jejich vyšetřovací metody. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno 2004.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet2548706.html