Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Základy trojdimenzionálního navrhování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1ZT KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Úlohy se zabývají nejdříve třídimenzionálním návrhem ve vymezeném prostorovém výseku. Dalším krokem je propojení vnitřního prostoru s trojdimenzionálními prvky a tvarová modelace formy.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Plynulý přechod od navrhování v ploše k navrhování v prostoru s důrazem na pochopení závislostí vnější a vnitřní prostorové organizace.

Studijní materiály:

Fanta B.: Geometrické vlastnosti formy jako součást jejího významu, Praha, disertační práce na ČVUT 1969

Joppien J.: Entwurfslehre - eine Suche, Dresden, Technische Universtät 2008

Kolíbal S.: Kresby sochy komentáře, Český Krumlov, Egon Schiele Art Centrum 2003

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet25031305.html