Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teorie konstrukcí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18Y1TK KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Popis prostorové napjatosti a deformace tělesa. Základní rovnice matematické teorie pružnosti. Metody řešení okrajových úloh. Klasické i neklasické variační principy mechaniky. Rovinná deformace, rovinná napjatost. Analýza napjatosti v bodě. Stěny. Teorie desek (desková rovnice, okrajové podmínky, metoda sítí, Ritzova metoda). Úvod do teorie skořepin (membránová teorie).

Požadavky:

absolvování 18PP

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získání znalostí z oblasti návrhu a posouzení stavu napětí a deformace stěn, desek a skořepin a výpočtu napjatosti a deformace tělesa.

Studijní materiály:

Šejnoha J., Bittnarová J.: Pružnost, pevnost 20, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998. Šejnoha J., Kufner V.: Pružnost, pevnost, plasticita III, ES ČVUT, Praha 1990.Vlk M.: Mezní stavy a spolehlivost, VUT Brno, 1991, Washizu K.: Variational methods in elasticity and olasticity, Pergamon Press Ltd., Oxford 1975.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24880905.html