Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy informatiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ZI KZ 3 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Seznámení s fakultní sítí a informačním systémem fakulty. Teorie informace - základní pojmy. Číselné soustavy, převody mezi nimi, analogové / digitální zobrazení informace. Architektura a činnost numerických výpočetních systémů. Algoritmy, jejich grafické zobrazení pomocí vývojových diagramů. Řešení úloh algoritmizace pomocí jednoduchých programovacích jazyků. Inženýrské výpočty pomocí specializovaného software - praktické příklady. Zápočtový test.

Požadavky:

Základní počítačové dovednosti, ovládání programů na zpracování textu a tabulek

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Ovládnutí problematiky algoritmizace a programování

Studijní materiály:

Jakákoliv kniha (skripta), s tematikou algoritmizace, V. Bříza - Excel 2007, Grada 2007

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24879205.html