Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Makroskopická analýza dopravních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
12Y2MA KZ 2 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Náplní předmětu je seznámení s obecnými principy makroskopického modelování přepravních vztahů v dopravních systémech a výuka aplikované metodiky v prostředí expertního softwaru (VISUM a VISEM, popř. VISEVA). V obecné části je probrán historický vývoj metodik, uplatnění principů popisné statistiky a struktury datových souborů, které jsou zpracovávány ve vlastní aplikační části. V části vlastní manipulace se softwarovým rozhraním je nejprve probrána konstrukce nabídkového submodelu (soubory dopravní infrastruktury a provozních technologií) jak pro individuální, tak veřejnou dopravu (modul VISUM) a následně poptávkového submodelu (osobní a nákladní doprava v modulech VISEM, popř. VISEVA). Součástí výuky je vytváření potenciálu pro uplatnění získaných dovedností v projektech, diplomových pracích a následně i v odborné praxi. V motivační a demonstrační části jsou představeny aktuální modely měst, regionů a jiných vyšších územních celků. Doprovodným efektem výuky a doporučením k prohloubení znalostí je hledání stipendijních studijních a pracovních příležitostí v zahraničí.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24878905.html