Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Estetika a sociologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
105ESSO Z 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Jitka Cirklová, Monika Dobiášová
Přednášející:
Jitka Cirklová
Cvičící:
Jitka Cirklová, Monika Dobiášová
Předmět zajišťuje:
katedra společenských věd
Anotace:

Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty. V přednáškách se bude vycházet z premisy, že současnou estetiku charakterizuje prohlubující se odstup vůči tradiční estetice (založené na pojmech vkusu, krásy, vznešenosti a génia, na vztahu estetiky a umění, etiky či přírody). Budeme se věnovat také tématům současným, jako je estetika v oblasti masových a digitálních médií, všedního dne, veřejného prostoru či sportu. Studenti budou seznamováni jak teoretickými texty v oboru sociologie, moderní teorie umění, tak s konkrétními projekty (v oblasti malířství, sochařství, divadla, filmu a hudby). Průběžně bude přihlíženo k sociologickému aspektu estetiky, tj. k tomu, jak se do způsobu vnímání a tvoření uměleckých artefaktů promítá okolnost, že daný artefakt je pokaždé tvořen a vnímán v rámci určitého společenství nebo určité komunity.

Požadavky:

Zpracování dvou kratších dílčích úkolů, které si student sám zvolí z nabídky možných témat zveřejněných v MOODLE. Úkoly navazují na témata přednášek a studijní materiál, který budou mít studenti k dispozici. Výstupem ze semináře je týmový projekt, který bude diskutován na cvičení.

Osnova přednášek:

1.Sociologie a Estetika. G. Simmel, jeden ze zakladatelů sociologie.

2.Estetika a umění v době technické reprodukovatelnosti. Teorie a praxe reprodukce umění a obrazu v době nástupu masové kultury.

3.Ti druzí….. Jinakost a Orientalismus jako sociální a estetický konstrukt reality.

4.Kultura a Subkultury. Případová studie kulturního kreativismu (Cultural Creatives).

5.Muzea a galerie. Estetika a procesy muzeifikace.

6.Estetika a digitalizace.

7.Kýč a nostalgie.

8.Suvenýry, turismus a sociální procesy spojené s produkcí a spotřebou.

9.Komodifikace nehmotného kulturního dědictví.

10.Veřejný prostor – sociální a estetická role.

11.Communities of practice – komunity živé praxe.

12. Netnografie – analýza a vedení výzkumu v digitálním prostředí.

13. Obsahová a vizuální analýza. Angažovaná fotografie jako metodologický nástroj výzkumu a komunikace.

Osnova cvičení:

•Vztah mezi uměním a byznysem

•Architektura jako způsob jak ovlivňovat chování lidí

•Jak ovlivňovat designem vztah lidí k životnímu prostředí

•Propojení přírody a nových technologií

•Architektura budoucnosti

Cíle studia:

Cílem předmětu je uvést studenty do současné estetiky jakožto disciplíny zabývající se působením uměleckých i mimouměleckých objektů na své recipienty.

Studijní materiály:

AMPS (Architecture, Media, Politics, Society) is a nonprofit research organisation. Its journal is Architecture_MPS. The journal is published by UCL Press. http://architecturemps.com/journal/, http://architecturemps.com/proceedings/.

BENJAMIN, Walter. https://monoskop.org/images/0/06/Benjamin_Walter_1936_1979_Umelecke_dilo_ve_veku_sve_technicke_reprodukovatelnosti.pdf

CIRKLOVÁ, Jitka. 2019. Georg Simmel: Rembrandt. Umělecko-filozofická esej. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 55, 537-40.

CIRKLOVÁ, Jitka. Reaffirming Identity Through Images. The commodification of llusions in the Contemporary Presentation of Self. methaodos.revista de ciencias sociales. Spain: Universidad Rey Juan Carlos, 2020, roč. 8, č. 1, s. 103-110. ISSN 2340-8413. doi:10.17502/m.rcs.v8i1.351.

CIRKLOVÁ, Jitka. Social Identity Seeking and Sharing as a Creative Activity of Art Consumers. In Gabriella Punziano, Angela Delli Paoli. Handbook of Research on Advanced Research Methodologies for a Digital Society. 1. vyd. USA: IGI Global, 2022. s. 800-819. ISBN 978-1-7998-8473-6. doi:10.4018/978-1-7998-8473-6.ch044.

CIRKLOVÁ, Jitka. Engaged Photography as Urban Communication Platform in Sustainability Development Context. In Laura Sanderson & Sally Stone. AMPS Proceedings Series 22.2. Teaching – Learning – Research. Manchester: Manchester School of Architecture, UK., 2021. s. 40-49. ISSN 2398-9467.

GIDDENS, Anthony. Sociologie. Přeložil Tereza JIROUTOVÁ KYNČLOVÁ. Praha: Argo, 2013. ISBN 728-80-257-0807-1.

HORÁČEK M. eds. 2019. Teoretické základy památkové péče na prahu 21. století, Ústav dějin umění AV. ČR. ISBN 978-80-88283-27-0.

JANDOUREK, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-749-3.

Kniha sociologie. Přeložil Ivana RYBECKÁ. Praha: Knižní klub, 2016. Universum. ISBN 978-80-242-5395-4.

KRATOCHÍL, P. 2019. Veřejný prostor v ohrožení?,Ústav dějin umění AV, ISBN 978-80-88283-18-8.

NIEDERLE, Rostislav. 2014. Pojmy estetiky: analytický přístup. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 172 s.

PTÁČKOVÁ B., STIBRAL K. Estetika na dlani. 2002. První vydání, Olomouc: Rubico, ISBN 80-85839-79-2.

SAID, Edward. https://vltava.rozhlas.cz/edward-said-orientalismus-recenzni-rozhovor-5157798

SIMMEL, Georg. 2018 Rembrandt. Umělecko-filozofická esej Praha, Akamedia 2018, 262 s.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:C-215

08:00–09:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
Čt
místnost TH:A-228

08:00–09:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:B-879

18:00–19:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:A-228

08:00–09:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
A228
místnost TH:B-879

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

18:00–19:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879
místnost TH:B-879

16:00–17:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Thákurova 7 (budova FSv)
B879

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24849505.html