Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diplomový seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137DISE Z 4 4C česky
Garant předmětu:
Leoš Horníček
Přednášející:
Cvičící:
Ondřej Bret, Leoš Horníček, Hana Krejčiříková, Vít Lojda, Lenka Lomoz
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Po dohodě s vyučujícím je stanoveno předběžné téma diplomové práce. Student by se měl zodpovědně připravovat na samotnou tvorbu práce studiem podkladů, tvorbou rešerše, získáním podkladových materiálů (např. mapových). Dále by si měl stanovit osnovu práce a osvojit si práci s případnou měřící technikou apod.

Požadavky:

Pravidelné konzultace s vyučujícím. Účast na kontrolních dnech katedry, kde se předkládá stupeň rozpracovanosti práce.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Koncept cvičení je stanoven individuálně. Harmonogram a náplň cvičení je stanoven do konce 2. týdne výuky na základě domluvy s vyučujícím. Během semestru jsou stanoveny kontrolní dny rozpracovanosti práce.

Cíle studia:

Student by měl získat hluboké znalosti v daném studijním oboru a měl by být schopen dobře aplikovat získané vědomosti během studia.

Studijní materiály:

Studijní materiály jsou vždy doporučovány individuálně vyučujícím a odpovídají danému zpracovávanému tématu.

Nejčastěji studijní materiály tvoří odborná česká i zahraniční literatura, normy, předpisy, metodické pokyny a odborné články.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24829805.html