Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikovaná matematika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11APMI ZK
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Aplikovaná matematika je jednosemestrální povinný předmět, který se skládá ze dvou částí - v zimním semestru je přednášena matematická statistika, letní semestr je věnován aplikacím teorie grafu. Stochastický proces a jeho model. Stacionární stochastický proces. Příklady stacionárních stochastických procesů. Obecný popis modelu stochastického procesu ve formě podmíněné hustoty pravděpodobnosti. Statické a dynamické modely procesů diskrétních a spojitých v hodnotách. Vstup-výstupní a stavové modely. Odhad parametrů modelu stochastického procesu z měřených dat. Nalezení vhodné statistiky pro odhad. Přepočet statistiky pro měřená data. Apriorní a aposteriorní hustota pravděpodobnosti, bodové odhady. Predikce stochastického procesu. Prediktivní hustota pravděpodobnosti. Bodová predikce. Jednokroková a vícekroková predikce. Optimální řízení s dynamickým modelem řízené soustavy. Kriterium optimality. Dynamické programování. Výpočet řídícího zákona na horizontu. Zpětnovazební řízení od průběžně měřených dat. Orientované a neorientované grafy. Multigrafy. Prohledávání grafů. Způsoby zadávání grafu. Souvislost, stromy a kostry, minimální kostry. Metody hledání minimální kostry. Silná souvislost, acyklické grafy. Metody hledání minimálních cest. Toky v síti. Párování, přiřazovací úloha. Eulerovské toky, úloha čínského pošťáka. NP-těžké úlohy, hamiltonovské cesty a kružnice. Úloha obchodního cestujícího.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24753905.html