Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Geografické informační systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1GI KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Úvod do geografických informačních systémů, vytváření modelu reálného světa, datové modely ukládání geografických dat, metody vstupu dat, digitalizace, geografické souřadné systémy, mapové projekce, vektorová a rastrová reprezentace, prostorové algoritmy a operace, obecné a dopravní úlohy v GIS.

Požadavky:

databázové systémy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na problematiku práce s aplikacemi geografických informačních systémů se zvláštním zřetelem k problematice dopravy a telekomunikací. Seznamuje posluchače s nástroji pro zprávu a analýzu geografických dat a přiblíží úlohy řešené v této problematice.

Studijní materiály:

Geografické informační systémy a jejich využití ve stavebnictví / Jaroslav Smutný, Brno: VUT 2001

Geografické informační systémy 10 / Jan Kolář, Praha: ČVUT, 1997

Matematická kartografie 10 / Petr Buchar, Vladislav Hojovec, Praha: ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24696105.html