Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Technologie elektroniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y1TE KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Charakteristiky technologického procesu, vztah návrhu, konstrukce a technologie. Obecné schéma technologického procesu. Principy a vlastnosti základních elektronických prvků. Základní technologie integrovaných obvodů. Syntéza integrovaných obvodů. Technologie vyšších konstrukčních úrovní. Měření, diagnostika, spolehlivost. Provozní hlediska elektronických systémů.

Požadavky:

znalosti fyziky, materiálů a elektrotechniky v rámci daného programu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznamit studenty s základními technologiemi elektronických systémů z hlediska uživatele a provozovatele. Zdůraznit hlediska jakosti a spolehlivosti.

Studijní materiály:

Koblížek V. a kol: Technologické procesy - laboratorní cvičení, skripta ČVUT

Mach a kol.: Montáž v elektrotechnice, ČVUT 2001

Coombs: Coombs´ Printed Circuits Handbook, Mc Graw-Hill 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24696005.html