Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Spoje a spojovací součásti

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SSP Z,ZK 4 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Předmět rozvíjí poznatky z oblasti šroubových, nýtovaných, svařovaných, pájených a lepených spojů. Předmět je zaměřen na získání informací o konstrukci spojů a technologii výroby. Důraz je dále kladen na trubky, potrubí a jejich součásti, potrubní schémata a součásti pro přenos krouticího momentu. Předmět je dále věnován uložení hladkých součástí a závitů, ložiskům a konstrukci jejich uložení.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost konstrukce a technologie spojů užívaných při stavbě letadel.

Studijní materiály:

Dejl,Z., Konstrukce strojů a zařízení I.-spojovací části strojů,Ostrava2000 Montanex.225s.,Drastík,F.,Přesnost strojních součástí podle mezinárodních norem,Ostrava 1996, Montanex.271s.,Drastík,F.a kol, Strojnické tabulky pro konstrukci i dílnu,Ostrava 2002, Montanex 2.vydání 722s., Drastík,,F.a kol., Strojnická příručka, Praha 2002

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24693205.html