Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Materiály pro letecký průmysl

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18MLP Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Předmět se zabývá problematikou leteckých materiálů a rozvíjí poznatky vlivu okolí na tyto materiály. Předmět je zaměřen na získání základních informací o působení okolí na materiál a na jeho reakce na toto působení. Důraz je kladen na systémový přístup k řešení komplexních úloh. Obsahově splňuje osnova předmětu požadavky dané předpisem JAR 66 (modul 6 - části 6.1 až 6.4).

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat přehled o vlastnostech a použití materiálů v letecké výrobě.

Studijní materiály:

Účelové učební texty dle JAR-66

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24692905.html