Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Teoretická a aplikovaná mechanika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18TAM ZK 2 2P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra mechaniky a materiálů
Anotace:

Základy teorie plasticity. Podmínky plasticity. Pružnoplastický a plastický stav tělesa. Spolehlivost a životnost konstrukcí. Klasifikace poruch. Lomový proces. Pole napětí a deformací v okolí vrubu. Faktor intenzity napětí. Lomová houževnatost. Energetické metody. Hnací síla trhliny. Otevření trhliny. Únavové vlastnosti materiálu. Dimenzování na únavu.

Požadavky:

nejsou definovány

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Zvládnutí základů teorie plasticity a výpočtů konstrukcí s uvážením plasticity. Znalost základů lomové mechaniky a únavových procesů s výpočtovými metodami.

Studijní materiály:

J. Šejnoha, V. Kufner: Pružnost, pevnost, plasticita III, ES ČVUT, Praha 1990.

M. Růžička, M. Hanke, M. Rost: Dynamická pevnost a životnost, ČVUT, Praha 1992.

N. Dowling: Mechanical Behaviour of Material, Pearson Prentice Hall 2007.

A. G. Atkins, Y. W. Mai: Elastic and Plastic Fracture, Ellis Horwood Limited, London 1985.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24692505.html