Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Hygiena práce a ergonomie v dopravě

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
615W1HE KZ 4 8B česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Petr Musil
Cvičící:
Petr Musil
Předmět zajišťuje:
pracoviště Děčín
Anotace:

Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace v dopravě. Faktory pracovního prostředí a vliv těchto faktorů na zdraví pracujících. Vytváření a ochrana pracovních podmínek nepoškozujících veřejné zdraví. Vzájemné vazby člověk-stroj-prostředí. Přizpůsobení techniky možnostem a schopnostem člověka. Příklady z praxe v dopravě, související legislativa.

Požadavky:

Nestanoveny.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty, jak techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka. Rychlá orientace v dané problematice v praxi. Aplikace znalostí z vědních oborů hygiena práce a ergonomie v praxi v dopravě.

Studijní materiály:

Chundela, L.: Ergonomie, Praha, ČVUT, 2013.

Soukenka, V.: Design nábytku, Praha, ČVUT, 2009.

Chundela, L.: Strojírenská ergonomie - příklady, Praha, ČVUT 2005.

Rubínová, D.: Ergonomie, Brno, CERM, 2006.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24620305.html