Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hygiena práce a ergonomie v dopravě

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
15W1HE KZ 4 8 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav jazyků a společenských věd
Anotace:

Základní poznatky vědních oborů hygiena práce a ergonomie a jejich aplikace v dopravě. Faktory pracovního prostředí a vliv těchto faktorů na zdraví pracujících. Vytváření a ochrana pracovních podmínek nepoškozujících veřejné zdraví. Vzájemné vazby člověk-stroj-prostředí. Přizpůsobení techniky možnostem a schopnostem člověka. Příklady z praxe v dopravě, související legislativa.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit studenty, jak techniku co nejvíce přizpůsobit možnostem a schopnostem člověka. Rychlá orientace v dané problematice v praxi. Aplikace znalostí z vědních oborů hygiena práce a ergonomie v praxi v dopravě.

Studijní materiály:

Sláma O.: Obecná a školská ergonomie. Olomouc: VÚP, 1994

Chundela L.: Ergonomie. Praha: ČVUT, 2007

materiály z odborných časopisů

související legislativa

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24554405.html