Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Úvod do hardware počítačů 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
14YUW2 KZ 3 2+1
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Předmět navazuje na kurz Úvod do hardware počítačů. První třetina semestru bude věnována praktickým aplikacím návrhu logických obvodů, a to na programovatelných obvodech firmy XILINX. Náplní další části předmětu bude architektura počítačů v obecné rovině (Von Neumannova architektura, činnost procesoru, instrukce a její zpracování (proudové i neproudové), procesory RISC, CISC, paměti, aritmetika počítačů). Počítačům třídy PC bude věnována pozornost přibližně v poslední třetině semestru (architektura, procesory, sběrnice PCI, AGP, USB, rozhraní paralelní a sériové, IDE, disketové jednotky, principy zápisu na pevný disk, atd.).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24553005.html