Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Statika a pružnost

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
18SP Z,ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní pojmy a úlohy statiky. Statika hmotných objektů. Vazby, reakce. Rovinné nosníky, zatížení nosníků. Vnitřní síly u nosníku. Schwedlerova věta Staticky určité konstrukce. Složené soustavy. Lomené nosníky. Rovinné příhradové soustavy. Těžiště, momenty setrvačnosti a deviační moment rovinných obrazců. Steinerova věta. Hlavní momenty setrvačnosti, elipsa setrvačnosti.<br>     Základní pojmy a vztahy v technické pružnosti. Pracovní diagram. Hookeův zákon. Tah, tlak, prostý ohyb a kroucení. Normálové a smykové napětí. Kombinace tahu nebo tlaku s ohybem. Ohybová čára nosníku za prostého ohybu. Stabilita pružných soustav.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení studenta se základy statiky a nauky o pružnosti a pevnosti se zaměřením na technologický obor.

Studijní materiály:

Jukl,B.: Sbírka úloh ze stavební mechaniky, SNTL, Praha 1991

Puchmajer, P.: Pružnost a pevnost, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2005

Puchmajer, P., Řezníčková, J.: Sbírka úloh z pružnosti a pevnosti, Praha, Vydavatelství ČVUT, 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24547105.html