Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mosty

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12Y2M KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Hlavní části mostů. Estetika mostů. Prostorová úprava a zatížení mostů. Podstata návrhu mostu. Konstrukční a statické zásady. Hlavní typy betonových, ocelových a ocelobetonových mostů. Technologie výstavby a montáže. Mostní provizória a skruže. Zatěžovací zkoušky. Diagnostika mostů. Zatížitelnost mostů. Souhrnná výuka na stavbách a exkurze po hotových betonových a ocelových mostech v Praze. Prohlídka a vypracování prohlídky vybraného mostu a stanovení jeho zatížitelnosti.

Požadavky:

Absolvování bakalářského studia se zaměřením na konstrukci, vedení a projektování dopravních cest, na provoz na dopravních cestách a řešení dopravy v městských a příměstských regionech.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost principů návrhu mostních staveb, zásad výstavby i rekonstrukce mostů.

Studijní materiály:

Rotter T., Studnička J.: Ocelové konstrukce 30. Ocelové mosty., Praha, ČVUT, 2001, Hrdoušek V., Kukaň V.: Betonové konstrukce a mosty, Praha, ČVUT, 1999, Kučera V.: Architektura inženýrských staveb, Praha, ČVUT, 1995

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24546705.html