Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Seminární cvičení z fyziky pro letecké obory 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SFL1 Z 0 0+2
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Řešení příkladů z oblasti: kinematika hmotného bodu, dynamika hmotného bodu a soustavy hmotných bodů, dynamika tuhého tělesa (těžiště, moment setrvačnosti, I. a II. věta impulsová), mechanika kontinua, vlnění (vlastnosti a interference), termomechanika (kalorimetrie, kinetická teorie plynů, termodynamika), elektrostatika, stejnosměrný elektrický proud (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet24545405.html